Výsledky soutěže o Cenu Marie Kalenské ročník 2019

Do 2. ročníku soutěže o Cenu Marie Kalenské, který se uskutečnil v roce 2019, bylo řádně přihlášeno celkem pět soutěžní práce.

Odborná porota ve složení prof. Bělina, prof. Pichrt a dr. Morávek se usnesla, že se jedná o zdařilé práce.

Jako vítězná byla vyhodnocena práce JUDr. Tomáše zajíčka na téma “Vývoj francouzského důchodového systému”. 

Odborná porota dále udělila čestné uznání za mimořádně kvalitní práce soutěžícím JUDr. Jozefu Gregušovi, PhD.za práci „Pracovnoprávne aspekty výkonu športovej činnosti“ a Mgr. Jáchymu Stoličkovi za práci „Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace“.

Text vítězné práce dr. Zajíčka je dostupný ZDE.

Text soutěžní práce dr. Greguše je dostupný ZDE.

Text soutěžní práce Mgr. Stoličky je dostupný ZDE.