Výsledky soutěže o Cenu Marie Kalenské ročník 2021

Do 4. ročníku soutěže o Cenu Marie Kalenské, který se uskutečnil v roce 2021, byly řádně přihlášeny celkem tři soutěžní práce.

Odborná porota ve složení prof. Bělina, prof. Pichrt a dr. Morávek se usnesla, že se jedná o zdařilé práce.

Jako vítězná byla vyhodnocena práce Ing. Sandry Brožové na téma “Mezinárodní a unijní koordinace sociálního zabezpečení z pohledu podnikatelů”. 

Odborná porota dále udělila čestné uznání za mimořádně kvalitní práce soutěžícím Mgr. Ivaně Novakovské za práci “Legální a nelegální práce cizinců v České republice” a Mgr. Bc. Anetě Rejchrtové za práci “Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem jako projev autonomie vůle v pracovněprávních vztazích”.

Text vítězné práce Ing. Sandry Brožové je dostupný zde

Text soutěžní práce Mgr. Ivany Novakovské je dostupný zde

Text soutěžní práce Mgr. Bc. Anety Rejchrtové je dostupný zde