Sborníky

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY V PRACOVNÍM PRÁVU, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A AKTUÁLNÍ OTÁZKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ (2018)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SLUŽEBNÍ ZÁKON A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (2017)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA ZÁKONÍK PRÁCE V NOVELIZACI, DŮCHODOVÁ REFORMA V AKCI (2016)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA (2015)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA ZKUŠENOSTI Z APLIKACE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (2014)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA PRACOVNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (2013)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA ZÁVISLÁ PRÁCE A JEJÍ PODOBY (2012)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA SOCIÁLNÍ DIALOG (2011)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ (2010)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA PRACOVNÍ DOBA – TEORIE A PRAXE (2009)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA ZÁKONÍK PRÁCE PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU (2008)

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE V TŘEŠTI NA TÉMA KOLEKTIVNÍ PRACOVNÍ PRÁVO (2007)